Bảng lương giúp việc

Quản gia9.000.000
Giúp việc ăn ở lại ít người7.000.000
Giúp việc ăn ở lại nhiều người8.000.000
Giúp việc cao cấp8.000.000
Giúp việc chăm bà đẻ8.000.000
Giúp việc chăm em bé8.000.000
Giúp việc chăm sóc ông bà8.000.000
Giúp việc phụ việc và chăm bé8.000.000
Giúp việc theo yêu cầuThoả thuận